O NÁS  
     
  ČLENSTVO  
     
  PROJEKTY  
     
  KONFERENCIE  
     
  SEMINÁRE  
     
  PUBLIKÁCIE  
     
  KONTAKTY  
     
  ÚVOD  
     

VÝSKUMNÉ PROJEKTY

Národná spoločnosť pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo (ďalej len „Národná spoločnosť“) vytvorila komplexný výskumný rámec, ktorý podrobne opisuje súvislosti a metódy pomocou ktorých musia byť výskumné projekty uskutočňované. Tento rámec slúži na zachovávanie jasného zamerania a cieľa popr. cieľov jednotlivých výskumných projektov v súlade s cieľmi a úlohami Národnej spoločnosti.

Výskumný rámec zabezpečuje aby výskumné projekty boli vykonávané:

Prospešnosť a posúdenie rizík musia byť uskutočnené pred každým výskumným projektom. Predmetné posúdenie berie do úvahy všetky problémy, ktoré môžu vzniknúť z realizácie výskumného projektu, celistvosť metodológie a podmienky určené darcami či  zadávateľmi.

 

Cieľ

Cieľom výskumných projektov je v rámci personálnych a finančných možnosti Národnej spoločnosti vykonávanie výskumných projektov o rozsahu, povahe a prevencií kriminality v Slovenskej republike s cieľom poskytovať aktuálne, politicky nezávislé a objektívne informácie pre orgány štátu a ďalších kľúčových klientov.

 

Konkrétne výskumné projekty

Na pôde Národnej spoločnosti sa v súčasnosti bol ukončený výskumný projekt – Pilotný výskum v oblasti komerčného sexuálneho zneužívania detí – a zároveň sa pripravuje výskumný projekt – Nedovolené drogy a majetková kriminalita.

 counter
Aktualizované dňa 9.2.2007