O NÁS  
     
  ČLENSTVO  
     
  PROJEKTY  
     
  KONFERENCIE  
     
  SEMINÁRE  
     
  VÝSKUM  
     
  PUBLIKÁCIE  
     
  ÚVOD  
     

ZOZNAM VOĽNÝCH TERMÍNOV

 

Oktróber 2007:

22.10. –  Stredné odborné učilište stavebné – Žilina, Tulipánová

23.10. –  Základná škola – Žilina, Limbová

24.10. –  Stredné odborné učilište stavebné – Žilina, Tulipánová

26.10. -  Stredné odborné učilište stavebné - Žilina, Tulipánová

29.10. -  Stredné odborné učilište stavebné - Žilina, Tulipánová

30.10. -  Základná škola - Žilina, Holého

 

November 2007:

06.11. – Základná škola – Žilina, Martinská

07.11. – Združená stredná škola – Žilina, Rosinská cesta

20.11. – Združená stredná škola – Žilina, Rosinská cesta

21.11. – Základná škola – Žilina, ul. sv. Gorazdu

22.11. – Stredná zdravotnícka škola – Žilina, Hlboká cesta

 

December 2007:

03.12. - Základná škola – Žilina, Karpatská

11.12. – Združená stredná škola – Žilina, Rosinská cesta

14.12. – Základná škola – Žilina, Holého

17.12. – Základná škola - Žilina, Námestie mladosti 1

 

Voľné termíny pre rok 2008 budú k dispozícii v druhej polovici decembra 2008.

 

  Tento projekt je spolufinancovaný mestom ŽILINA

 counter
Aktualizované dňa 11.12.2007