O NÁS  
     
  ČLENSTVO  
     
  PROJEKTY  
     
  KONFERENCIE  
     
  SEMINÁRE  
     
  VÝSKUM  
     
  PUBLIKÁCIE  
     
  KONTAKTY  
     

ODBORNÉ SYMPÓZIUM - PRANIE ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ : SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že na základe požiadaviek zahraničných účastníkov a osobitne expertov Finančnej akčnej bojovej jednotky (FATF) s prihliadnutím na plenárne zasadnutie FATF, ktoré sa koná v dňoch 25. – 29. februára 2008 ako aj 26 plenárne zasadnutie Výboru expertov pre hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu Rady Európy (MONEYVAL), ktoré sa uskutoční v dňoch 31. marca až 4. apríla 2008 na dnešnom zasadnutí organizačného výboru došlo k prijatiu rozhodnutia o zmene termínu konania odborného sympózia pod názvom - Pranie špinavých peňazí : súčasnosť a budúcnosť, ktoré sa malo konať v Žiline, v Slovenskej republike v dňoch 28. – 29. februára 2008.

Po dohode so zahraničnými účastníkmi a expertmi Rady Európy a Finančnej akčnej bojovej jednotky (FATF) bolo rozhodnuté, že odborné sympózium pod názvom - Pranie špinavých peňazí : súčasnosť a budúcnosť sa bude konať v tomto definitívnom termíne

7. a 8. apríla 2008 v Žiline v hoteli Holiday Inn

 

Národná spoločnosť pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo v Žiline v spolupráci s Akadémiou Policajného zboru v Bratislave a pod odbornou garanciou doc. Ing. Jozefa Stieranku, PhD. a s podporou expertov Rady Európy a Finančnej akčnej bojovej jednotky (FATF)organizujú

 

odborné sympózium pod názvom

 

PRANIE ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ : SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ

 

Miesto konania: Hotel HOLIDAY INN Žilina, Športová 2, Žilina

Termín konania: 28. – 29. februára 2008

Odborné sympózium pod názvom - Pranie špinavých peňazí : súčasnosť a budúcnosť sa koná pod osobnou záštitou podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky
JUDr. Róberta Kaliňáka a ministra financií Slovenskej republiky Ing. Jána Počiatka.

 

Zameranie konferencie:

Hlavnými cieľmi odborného sympózia je preskúmať a upozorniť na strategickú a politickú dimenziu národného a medzinárodného úsilia na zabránenie prania špinavých peňazí, s osobitým dôrazom na politické odpovede vlád a komerčné dôsledky pre sektor finančných služieb. Účastníci odborného sympózia sa pokúsia spolu s expertmi medzinárodných organizácii označiť strategické problémy prostredia prania špinavých peňazí, medzinárodných platobných systémov a znovu podnietiť potrebu uskutočňovania účinných stratégii proti praniu špinavých peňazí naliehavo vystávajúcich v prizme súčasných aktov terorizmu.

 

Ťažiskom odborného sympózia nie je zaoberať sa mechanizmami prania špinavých peňazí, ale vytvoriť priestor odborníkom, ktorí majú záujem získať nové vedomosti a podeliť sa o svoje skúsenosti v tejto oblasti.

 

Konferenčné referáty, ktoré sa pripravujú zo strany jednotlivých expertov budú tieto:

· Rozsah prania špinavých peňazí,

· Globálna odpoveď na pranie špinavých peňazí: ako by mala globálna
 politika modulovať svoju odpoveď,

· Pranie špinavých peňazí – otázka riadenia rizika,

· Práca v prostredí proti praniu špinavých peňazí: pohľad bánk,

· Pranie špinavých peňazí a bezpečnosť,

· Technológie a spolupráca: pohľad do budúcnosti.

 

Hlavné tematické zameranie diskusných blokov zameraných na boj proti praniu špinavých peňazí:

· úvod do prania špinavých peňazí prostredníctvom elektronického
 bankovníctva,

· globálna odpoveď a tok peňazí,

· riadenie rizika a dobré meno,

· najlepšie praktiky a odstrašovanie,

· scenár analyzovania a prevencie,

· nevyhnutné požiadavky a technológia.

 

Predbežný program bude zverejnený na tejto stránke

po 10. februári 2008.

 

Rokovací jazyk:

Slovenčina, angličtina

 

Dôležité termíny:

Uzávierka prihlášok na konferenciu a zasielanie platieb:

Ø       včasná registrácia
do
25. januára 2008

Ø       štandardná registrácia
po
25. januári 2008

Ø       konečná uzávierka prihlášok
15. februára 2008  

Uzávierka zasielania abstrakt príspevku: do 10. februára 2008

 

Ubytovanie:

Účastníkom odborného sympózia je možné zabezpečiť ubytovanie v mieste konania sympózia v Hoteli HOLIDAY INN Žilina za výhodnejších podmienok. Pre prípadné potreby účastníkov, ktorí nevyužijú možnosť zabezpečiť ubytovanie prostredníctvom nás bude uvedený zoznam doporučených ubytovacích zariadení.

 

Doprava:

Pre motorizovaných aj nemotorizovaných účastníkov bude k dispozícii plánik popisu cesty.
Orientačná mapa mesta - kliknite tu

 

Za organizačný výbor

Ing. Mária HOFERICOVÁ
Národná spoločnosť pre prevenciu
kriminality trestné právo a súdnictvo

 

Priložené formuláre

Záväzná prihláška / Záväzná prihláška
Vzor abstrakt  / Vzor abstrakt

 

Priložené súbory:

Základná informácia

 counter
Aktualizované dňa 24.02.2008