O NÁS  
     
  ČLENSTVO  
     
  PROJEKTY  
     
  KONFERENCIE  
     
  VÝSKUM  
     
  PUBLIKÁCIE  
     
  KONTAKTY  
     
  ÚVOD  
     

PROKURÁTORI

V oblasti zameranej na vzdelávaciu činnosť Národná spoločnosť pripravila pre rok 2008 tieto semináre a vzdelávacie aktivity pre prokurátorov:

·         Domáce násilie z pohľadu trestného práva;

·         Priemyselné vlastníctvo pre trestných sudcov a prokurátorov;

·         Korupcia – nové trendy a poznatky;

·         Porušovanie autorských práv k počítačovým programom – softwarové pirátstvo;

·         Korupcia – nové trendy a poznatky a jej postih so zameraním na medzinárodné dokumenty, ktorých Slovenská republika je zmluvnou stranou;

·         Obchodovanie s ľuďmi a komerčné sexuálne zneužívanie detí;

·         Kriminalita páchaná na deťoch prostredníctvom internetu;

·         Obchodovanie s ľuďmi za účelom nútenej práce;

·         Zmrazenie a odčerpávania výnosov z trestnej činnosti;

·         Medzinárodné únosy detí;

·         Problematika ľudských práv pre trestných sudcov a prokurátorov.

Podrobnejšie informácie o uvedených seminárov a vzdelávacích aktivitách nájdete v Pláne vzdelávacích aktivít pre sudcov a prokurátorov na rok 2008.   

V prípade záujmu o zasielanie pozvánok a podrobnejších informácií o jednotlivých seminároch a vzdelávacích aktivitách prosím vyplňte informačný dotazník a tento zašlite na našu adresu.

Priložené súbory: formuláre

Informačný dotazník – fyzická osoba (prokurátor)
Informačný dotazník – právnická osoba (prokuratúra)

 counter
Aktualizované dňa 4.11.2007