O NÁS  
     
  ČLENSTVO  
     
  PROJEKTY  
     
  KONFERENCIE  
     
  SEMINÁRE  
     
  PUBLIKÁCIE  
     
  KONTAKTY  
     
  ÚVOD  
     

KOORDINÁTORI PREVENCIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

 

V oblasti zameranej na vzdelávaciu činnosť Národná spoločnosť pripravila pre rok 2008 tieto vzdelávacie programy:

Okrem uvedených vzdelávacích programov majú osobitné miesto v oblasti vzdelávania aj odborné semináre. Obsahová stránka odborných seminárov bude vychádzať zo záujmu koordinátorov prevencie škôl a školských zariadení a jej vypracovaniu bude predchádzať diskusia v Koordinačnej rade Národnej spoločnosti. Ponuka seminárov pre rok 2008 bude k dispozícií po 15. novembri 2007 na tejto webovej stránke.   

Národná spoločnosť pripravila vzdelávací projekt pod názvom Agresivita a šikanovanie u školskej mládeže, ktorý sa skladá z dvoch vzdelávacích modulov a to:

Ø      Modul I: Agresia a agresívne správanie u detí a mládeže;

Ø      Modul II: Šikanovanie ako narušenie vzťahov v skupine.

Predmetný vzdelávací projekt získal v súlade so zákonom č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona NR SR č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení zákona č. 567/2001 Z. z. akreditáciu Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

 counter
Aktualizované dňa 31.10.2007