O NÁS  
     
  ČLENSTVO  
     
  PROJEKTY  
     
  KONFERENCIE  
     
  VÝSKUM  
     
  PUBLIKÁCIE  
     
  KONTAKTY  
     
  ÚVOD  
     

SEMINÁRE

Za jednu z najdôležitejších úloh Národná spoločnosť pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo (ďalej len Národná spoločnosť) pokladá organizovanie konferencií, seminárov, sympózií, prednášok, diskusných fór, workshopov, kurzov a školiacich programov zaoberajúcich sa aktuálnymi otázkami prevencie kriminality a trestnej justície.

Prioritnými cieľovými skupinami uvedených aktivít sú:

 

 counter
Aktualizované dňa 4.11.2007