O NÁS  
     
  ČLENSTVO  
     
  KONFERENCIE  
     
  SEMINÁRE  
     
  VÝSKUM  
     
  PUBLIKÁCIE  
     
  KONTAKTY  
     
  ÚVOD  
     

PROJEKT – UKÁŽ MI CESTU 

 Ciele projektu:

rozvoj sociálnej inteligencie a sociálneho cítenia žiakov 2. 

  stupňa základných škôl a študentov stredných škôl;

upozorniť na vysoké riziká spojené s užívaním drog;

pôsobiť na zmenu postojov dospievajúcich k závažným

  sociálnym a etickým otázkam (xenofóbia, rasizmus, násilie);

zvyšovať schopnosti skupinovej práce a spolupráce,

  schopnosti poučiť sa od ostatných;

zvyšovať schopnosti vystúpiť so svojím názorom a presadiť  

  ho, aj keď nemusí byť prijatý väčšinou;

otvorene, aktívne komunikovať o závažných etických

  a zdravotných problémoch vnútri škôl.

 

Popis projektu

Tím realizátorov uskutoční 3 štruktúrované drámy spracúvajúce tému drogovej závislosti ide o:

príbeh dievčaťa /Evin príbeh/, ktorá sa napriek tomu, že bola iba občasnou užívateľkou drog dostáva do konfliktu so zákonom a hrozí jej trestné stíhanie;

príbeh chlapca /Dráma s Lukášom/, ktorý sa kvôli drogovej závislosti ocitá „na ulici“ a musí čeliť nielen problémom  spojených so závislosťou ale aj s nevšímavosťou okolia, ktorá  jeho vlastný problém ešte prehlbuje a vytvára potenciál pre rizikové a kriminálne správanie sa;  

štruktúrovaný dramatický príbeh /Cesta späť/, ktorý vychádza zo špeciálnych potrieb stredných škôl, podať netradičnou  zážitkovou formou problematiku univerzálnej prevencie. Ide o príbeh ich vrstovníka, ktorí sa snaží riešiť svoje problémy  s dospievaním pomocou drogy.           

Tím realizátorov uskutoční workshop pre učiteľov a školských koordinátorov prevencie, v ktorom učitelia získajú základný pohľad do danej problematiky a na druhej strane priestor pre stretnutie s odborníkmi na drogové závislosti.

 

Štruktúra a obsah príbehov  

       

1. Príbeh dievčaťa – Evin príbeh

Štruktúrovaný dramatický príbeh, vychádzajúci so skutočného príbehu 16 ročného dievčaťa /napriek tomu, že sama bola len občasnou užívateľkou drog/ dostala sa do konfliktov so zákonom a hrozilo jej trestné stíhanie. Dramatický príbeh sa venuje potrebám človeka prežiť extázu a katarziu, konfrontuje extázu prirodzene prežívanú s extázou dosiahnutou pomocou drog, pomáha hľadať cestu k pochopeniu druhého človeka a ponúknuť mu takú pomoc akú môže prijať

 

2. Príbeh chlapca – Dráma s Lukášom

Spoločne so žiakmi vytvárame príbeh teenagera, ktorého osud ovplyvňujú drogy. Staneme sa nachvíľu jeho blízkymi, príbuznými, spolužiakmi či len nezávislými pozorovateľmi. Príbeh prináša dospievajúcim možnosť vnútorne si ujasniť a formulovať možnosti pomoci bez „mravného“ vysvetlenia  dospelých, príbeh ma svoj sociálny aspekt tiež vo formovaní a uvedomovaní si postojov smerujúcich k sociálnemu vylučovaniu, násiliu a xenofóbií.

 

3. Dramatický príbeh – Cesta späť

Čo robia „násťročný“ aby boli cool, in? Ako podporiť kamarátku, ktorá sa snaží skoncovať s drogovou závislosťou? Aké sú korene drogovej závislosti? Čo je skutočné šťastie? Na tieto a ďalšie otázky sa snaží odpovedať tento dramatický príbeh. Študenti vďaka hre vstupujú do príbehu dievčaťa závislého na heroíne, ktoré niekoľkokrát hľadá cestu naspäť do normálneho života. Majú možnosť „nanečisto“ a pritom silne – emotívne precítiť ako ťažko je zbaviť sa závislosti, uvedomiť si, že hrozba závislostí sa netýka len psychicky labilných osôb, popremýšľať si o svojich vlastných problémoch, poznať lepšie svojich spolužiakov.

Zoznam voľných termínov - Interaktívny zážitkový program

 

   Tento projekt je spolufinancovaný mestom ŽILINA

 counter
Aktualizované dňa 23.9.2007