ČLENSTVO  
     
  PROJEKTY  
     
  KONFERENCIE  
     
  SEMINÁRE  
     
  VÝSKUM  
     
  PUBLIKÁCIE  
     
  KONTAKTY  
     
  ÚVOD  
     

PREDSEDA NÁRODNEJ SPOLOČNOSTI

Predseda Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo je štatutárnym orgánom Národnej spoločnosti a jeho postavenie je upravené článkom XI Stanov Národnej spoločnosti.

Vo funkcii predsedu Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo bol na mimoriadnej Národnej konferencii Národnej spoločnosti dňa 4. júla 2006  potvrdení pán Peter KURUC.

 

-> Pracovný program

  Pracovný program na mesiac august 2007  

  Pracovný program na mesiac september 2007

  Pracovný program na mesiac október 2007

 

-> Prejavy a vystúpenia

counter
Aktualizované dňa 28.8.2007