O NÁS  
     
  ČLENSTVO  
     
  PROJEKTY  
     
  KONFERENCIE  
     
  SEMINÁRE  
     
  PUBLIKÁCIE  
     
  KONTAKTY  
     
  ÚVOD  
     

PRÍSLUŠNÍCI POLICAJNÝCH ZBOROV

 

Národná spoločnosť uznáva, že osobnostný a profesionálny rozvoj je základom kvalitnej a modernej práce  príslušníkov každej policajnej zložky Slovenskej republiky. V snahe prispieť k tomuto rozvoji Národná spoločnosť v spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo a Americkou akadémiou pre forézne vedy pripravila tieto školiace programy:

 

 

 counter
Aktualizované dňa 9.2.2007