O NÁS  
     
  ČLENSTVO  
     
  PROJEKTY  
     
  SEMINÁRE  
     
  VÝSKUM  
     
  PUBLIKÁCIE  
     
  KONTAKTY  
     
  ÚVOD  
     

KONFERENCIE

Medzi dôležité úlohy Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo, okrem iného patrí organizovanie konferencií, seminárov, sympózií, prednášok, diskusných fór, workshopov, kurzov a školiacich programov v oblasti prevencie kriminality a trestnej justície.

Národná spoločnosť pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo sa snaží realizovať profilovo zaujímavé  a dôležité konferencie zaoberajúce sa aktuálnymi otázkami prevencie kriminality a trestnej justície. Počas rokov 2007 – 2008 sa na pôde Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo pripravujú tieto konferencie:

counter
Aktualizované dňa 9.10.2007