O NÁS  
     
  ČLENSTVO  
     
  PROJEKTY  
     
  KONFERENCIE  
     
  SEMINÁRE  
     
  VÝSKUM  
     
  PUBLIKÁCIE  
     
  ÚVOD  
     

KANCELÁRIA NÁRODNEJ SPOLOČNOSTI

 

Kanceláriu Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo (ďalej len Kanceária) tvorí odborný aparát, ktorý zabezpečuje odborné, organizačné,  administratívne, hospodárske a technické úlohy, súvisiace s činnosťou Národnej spoločnosti.

 

 

Kanceláriu riadi výkonný riaditeľ Kancelárie, ktorý zodpovedá za jej činnosť a odbornú úroveň predsedovi a Koordinačnej rade Národnej spoločnosti.

 

Kancelária Národnej spoločnosti vykonáva činnosť v súlade so svojim Štatútom v platnom znení.

 

>Základné dokumenty

Kancelária Národnej spoločnosti á v súčasnosti okrem výkonného riaditeľa 4 pracovníkov.

 counter
Aktualizované dňa 21.8.2007