O NÁS          
                 
    ČLENSTVO          
                 
    PROJEKTY          
                 
    KONFERENCIE          
                 
    SEMINÁRE          
                 
    VÝSKUM          
                 
    PUBLIKÁCIE          
         

counter  

   
KONTAKTY
             
                 
     

ODBORNÉ SYMPÓZIUM - PRANIE ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ: SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ/ANTI MONEY LAUNDERING SYMPOSIUM 

I. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA KOORDINÁTOROV PREVENCIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 

 PREVENCIA SOCIÁLNO - PATOLOGICKÝCH JAVOV U DETÍ A MLÁDEŽE     NEDOVOLENÉ DROGY A MAJETKOVÁ KRIMINALITA     

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ SKUPINA MEDZINÁRODNEJ SPOLOČNOSTI PRE TRESTNÉ PRÁVO      

INTERAKTÍVNY PROGRAM PROTIDROGOVEJ PREVENCIE   ●   PROJEKT – UKÁŽ MI CESTU   4. ZASADNUTIE EXPERTNEJ SKUPINY