O NÁS  
     
  ČLENSTVO  
     
  PROJEKTY  
     
  KONFERENCIE  
     
  SEMINÁRE  
     
  VÝSKUM  
     
  PUBLIKÁCIE  
     
  KONTAKTY  
     

VÝSKUMNÉ PROJEKTY

NEDOVOLENÉ DROGY A MAJETKOVÁ KRIMINALITA

Národná spoločnosť pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo (ďalej len „Národná spoločnosť“) na základe poverenia Výkonnej rady Medzinárodnej agentúry pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo pripravuje v rámci Slovenskej republiky realizáciu výskumného projektu pod názvom - Nedovolené drogy a majetková kriminalita. Cieľom výskumného projektu o nedovolených drogách a majetkovej kriminalite je začať hodnotiť a kvantitatívne určiť charakter vzťahu medzi nedovolenými drogami a majetkovou kriminalitou. Predpokladaný začiatok projektu je apríl 2007 a mal by byť ukončený v marci 2008. V súčasnosti na pôde Národnej spoločnosti prebieha prípravná etapa spojená s týmto výskumným projektom, a to charakteristika výskumného cieľa, formulácia problémov, hypotéz, operacionalizácia merateľných javov, návrh výberového súboru, zdôvodnenie jeho veľkosti a zloženia, návrh miesta a času realizácie výskumu, návrh metód a techník so zhodnotením ich vypovedacej schopnosti, návrh spracovania výsledkov, časový rozvrh jednotlivých etáp, zostavovanie výskumného tímu a určenie jeho kompetencií, predbežný finančný rozpočet a  možnosti využitia výsledkov.

 

 

Pracovný návrh pripravovaného výskumného projektu – Nedovolené drogy a majetková kriminalita

 counter
Aktualizované dňa 9.2.2007