O NÁS  
     
  PROJEKTY  
     
  KONFERENCIE  
     
  SEMINÁRE  
     
  VÝSKUM  
     
  PUBLIKÁCIE  
     
  KONTAKTY  
     
  ÚVOD  
     

KOLEKTÍVNÍ ČLENOVIA

 

Banskobystrický kraj

 

Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno

Stredná priemyselná škola stavebná, Skuteckého 20, Banská Bystrica

Pedagogická a sociálna akadémia, Komenského 12, Lučenec

Združená stredná škola služieb, Zvolenská cesta 83, Lučenec

Gymnázium A. Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina

Obchodná akadémia, M. R. Štefánika 8, Krupina

Združená stredná odborná škola, Generála Viesta 6, Revúca

Základná škola P. K. Hostinského, Družstevná 835, Rimavská Sobota

Základná škola Š. M. Daxnera, ul. Dr. V. Clementisa 13, Rimavská Sobota

Základná škola, Obrancov mieru 884, Detva

Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca

Základná škola, Telgárt 68

Základná škola  J. A. Komenského, Komenského 7, Revúca

Základná škola, Fraňa Kráľa 838, Žarnovica

Bratislavský kraj

 

Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola J. A. Gagarina, Bernolákovo

Nitriansky kraj

 

Združená stredná škola odevná, Vajanského 23, Levice

Gymnázium s VJM, Komenského 1, Želiezovce

Združená stredná škola, Tovarnícka  1609, Topoľčany

Stredná zdravotnícka škola, Pod Kalváriou  1, Nové Zámky

Stredné odborné učilište  strojárske, Bratislavská cesta 10, Komárno

Stredné odborné učilište obchodné, Ulica mieru 23, Kalná nad Hronom

Združená stredná škola poľnohospodárska, Tovarnícka 1632, Topoľčany

Stredné odborné učilište obchodné, T. Vansovej 2, Topoľčany

Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce

Špeciálna základná škola, Krátka 11, Šaľa

Základná škola, Adyho 6, Štúrovo

Základná škola s MŠ, Urmince 298

Základná škola s MŠ, Kolta 245

Spojená  škola s organizačnými. zložkami ŠZŠI a ŠMŠI a ZŠ a MŠ pri NsP,  Zdenka Nejedlého 41, Levice

Základná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky    

Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou

Základná škola, Krčméryho 2, Nitra

Základná škola a MŠ, Cyrila a Metoda 446, Krušovce

Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany

Základná škola J. A. Komenského, Rábska 14, Kolárovo

Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany

Základná škola, Cabajská 2, Nitra

Základná škola s MŠ, Školská 528, Veľké Ripňany

Základná škola, Bernolákova 35, Šurany

Prešovský kraj

 

Združená stredná škola, Družstevná 1737, Humenné

Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, Humenné

Gymnázium, Duchnovičova 13, Medzilaborce

Gymnázium, Študentská 4, Snina

Združená stredná škola, Štefánikova 64, Bardejov

Stredné odborné učilište elektrotechnické, Hlavná 1, Poprad-Matejovce

Základná škola, Sibírska 42, Prešov

Základná škola, Školská 558/1, Sečovská Polianka

Základná škola s MŠ, Tovarné 173 

Základná škola, Jakubany 151

Špeciálna základná škola, Kostolné námestie 28, Kežmarok

Základná škola, Podhorany 109

Špeciálna základná škola, Železničná 115, Veľká Lomnica

Základná škola, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok

Základná škola, Nižný Hrabovec 155

Základná škola, Kukučínova ulica 106, Vranov nad Topľou  

Základná škola, Hviezdoslavova 1, Lipany

Základná škola, Široké 141

Trenčiansky kraj

 

Základná škola, Mikušovce 16

Základná škola, Lysá pod Makytou 44

Základná škola s MŠ Michala Rešetku, Horná Súča 242

Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou

Základná škola s MŠ, Udiča 248

Základná škola s MŠ, Slatina nad Bebravou 154

Trnavský kraj

 

Stredná zdravotnícka škola s VJM, Športová ul. 349/34, Dunajská Streda

Gymnázium, Námestie slobody 3, Skalica

Stredné odborné učilište odevné, J. Žigmundíka 334/5, Vrbové

Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica

Žilinský kraj

 

Stredné odborné učilište lesnícke, Medvedzie 135, Tvrdošín

Stredná priemyselná škola, Novomestského 5, Martin

Združená stredná škola poľnohospodárska a rybárska, Na Drienok 454, Mošovce

Základná škola M. Kukučína, SNP 1199/36, Dolný Kubín

Základná škola s MŠ, Mútne 224

Základná škola s MŠ 1.čs.armádneho zboru, Športovcov 342, Stráňavy

Základná škola, Školská 474/5, Kamenná Poruba

Základná škola, Rázusova ulica 2260, Čadca

 

Štatút kolektívneho členstva majú aj:

Centrum neformálneho vzdelávania a prevencie

 counter
Aktualizované dňa 21.8.2007