O NÁS  
     
  ČLENSTVO  
     
  PROJEKTY  
     
  KONFERENCIE  
     
  SEMINÁRE  
     
  VÝSKUM  
     
  PUBLIKÁCIE  
     
  KONTAKTY  
     

1. Zasadnutie expertnej skupiny pre odbornú a organizačnú prípravu a vypracovanie analytickej štúdie a koncepcie prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže

Prvé zasadnutie expertnej skupiny zvolal v súlade s pravidlom 1 ods. 2 Rokovacieho poriadku expertnej skupiny predseda Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo pán Peter Kuruc na dňa 21. septembra 2006 do Žiliny.

Dňa 21. septembra 2006 sa konalo prvé zasadnutie expertnej skupiny v Žiline, Mestský úrad, zasadačka za účasti 23 členov z celkového počtu 29 členov expertnej skupiny.

-> Záverečné dokumenty

   Zápisnica z prvého zasadnutia expertnej skupiny

   Rozhodnutia a odporúčania prijaté na prvom zasadnutí expertnej
   skupiny

 counter
Aktualizované dňa 14.3.2007